Boek een vakantie
  • Zomerweek 35: Johan Schep
  • 27 augustus - 2 september 2022
  • Event
  • Vakantie
  • Zelhem

Johan Schep- Volwassenbijbelstudie

Mijn naam is Johan Schep en ik verliet mijn ouderlijk huis op 21 jarige leeftijd om al reizend de wereld in te trekken. Mijn 1ste  Land was Israël en daar heeft de grote verandering plaats gevonden toen ik na de oorlog van 1973 in de woestijn mijn Bijbeltje vond die mijn moeder erin had gedaan. Door het lezen van Gods Woord kwam ik bij Gods Zoon en ik wist opeens, dat als ik besluit neem om de Heere Jezus te aanvaarden ik niet langer mijzelf mag leven.

De volgende 33 jaar heb ik bovenal in Israël aan de reizigers, het Joodse en Arabische volk het Goede Nieuws doorgegeven en Gods gemeente en ook het jeugdwerk daar geweldig zien groeien. Op 54 jarige leeftijd gaf de Heere mij ook een vrouw, waar ik 14 jaar gelukkig mee getrouwd ben. Haar naam is Linda en daarom woon ik nu in Gorinchem. Samen mogen wij ons nu inzetten voor de allerarmsten in Afrika en bovenal Bijbels brengen in de gevangenissen.