• Week 27: bijbelstudiemidweek met Piet Passchier
  • 29 juni - 3 juli 2020
  • Zelhem

Week 27: bijbelstudiemidweek met Piet Passchier

Over Piet

“Wat is het een goede zaak om mensen die in honger leven een brood te geven. Nog beter is het om hen dat te geven, wat nodig is om zelf brood te kunnen bakken. Dat zij zelf voor hun voedsel kunnen zorgen. Ik vind het een voorrecht om als predikant en bijbelschooldocent geestelijk brood uit te mogen delen. Iets van het levende brood, Jezus Christus. Nog mooier vind ik het om mensen te helpen zelf het geestelijk brood uit de bijbel te leren halen. In de bijbelstudies, die ik mag geven, is dit voor mij een onderdeel: Gelovigen helpen het woord van God te lezen. Gelovigen zijn nog wel eens tevreden met een stuk brood, wat een ander al lang heeft voorgekauwd. Of met een brood wat al lang op de plank ligt. Wat is het heerlijk om zelf vers brood te bakken. Wat mij betreft mag het zijn : ‘’Heel Holland bakt’’! Ik geniet er van om gelovigen hierbij te helpen.
Om dit te mogen doen is God met mij een bijzondere weg gegaan. Voordat ik het mooie werk van predikant en docent aan een bijbelschool begon, moest er heel wat gebeuren. Ik ben eerst hovenier geweest. Ik ben een theologische opleiding gaan volgen, die voor mij  als tuinman, veel te hoog gegrepen was. Op wonderlijke wijze heeft God er voor gezorgd dat ik er door heen kon komen. Zo ben ik, op mijn 51e jaar, tot mijn eigen verbazing, predikant geworden. Ef 4 : 11, 12 spreekt er over, dat God mensen geeft die gelovigen mogen toerusten tot dienst aan Hem. Het is voor mij een voorrecht hieraan te mogen deelnemen.”

Thema: Op reis met bekende bijbelse personen.

Vanuit ons prachtige vakantiepark- en conferentiecentrum De Betteld gaan wij  weer op reis. We gaan geestelijke reizen maken. De Bijbel is het reisboek bij uitstek. We zijn in Genesis nog maar nauwelijks begonnen of God roept Abraham. En waar wordt hij  voor geroepen: ‘’om op reis te gaan’’.  Het wordt niet zomaar een reis. Het wordt een geestelijke reis, een studiereis. Al reizend door het land en door het leven  gaat hij letterlijk, figuurlijk en geestelijk  over bergen en door dalen en zo leert hij God kennen en vertrouwen. Zo wordt hij de vader van de gelovigen.

God gaat op deze manier verder met mensen. Al reizend, letterlijk, figuurlijk en geestelijk leert Mozes God kennen en zo gaat hij met het volk Israël 40 jaar op reis, voordat ze in het beloofde land gaan wonen. In het beloofde land gaan de Israelieten voortdurend op pelgrimsreis naar Jeruzalem. Het Oude Testament staat er vol van.  Abraham, Mozes, Elia, David, en vele anderen, wat zijn ze veel op reis.  Het gaat letterlijk, figuurlijk en geestelijk over bergen en door dalen. En dat met steeds weer die zelfde bedoeling: ‘’Onderweg het Hart van God leren kennen’’. En op hun levensreis klaargemaakt te worden om God en mensen te dienen.

En hoe gaat het in het Nieuwe Testament? We komen meteen Jozef en Maria tegen op reis. En Jezus is nog maar nauwelijks geboren of Hij gaat al mee op reis. Helemaal naar Egypte. En voor Zijn bediening kiest Hij niet om in Jeruzalem te gaan werken. Hij gaat door het land op reis. Al reizend door het land worden de discipelen opgeleid. En aan het einde van Zijn bediening op aarde stuurt Hij Zijn discipelen op reis. En wat heeft die Paulus wat afgereisd. Daarbij ging het niet zo zeer om van A naar B te gaan, maar van A naar Beter. God beter leren kennen. En Hem en de mensen beter te leren dienen!

In deze studieweek lopen wij o.a. een eindje mee met een aantal bekende personen uit de Bijbel. Met Abraham en Sara, Mozes, Elia, Maria, Elisabeth, Petrus en Paulus. Zij worden vaak op een unieke manier voorbereid om God en mensen te dienen.