• The culture clash
  • 4 - 6 maart 2022
  • Conferentie
  • Zelhem

English below

The culture Clash

Er is licht en duister, goed en kwaad. Hoe kijkt de bijbel naar onderwerpen als prostitutie, abortus, actieve levensbeƫindiging? In the Culture Clash gaat het hierover. Wat gaat er niet goed in de wereld, wat wel en wat kunnen wij als christenen doen? Jonathan van Maren (Canada) sluit zich aan. Inschrijven is binnenkort mogelijk.

Over Christian Media Guide

Christian Media Guide is een nieuwe mediaplatform waar wereldwijd bijbels onderwijs op te zien is. Het is onderdeel van de Christian Guides Sites. Het doel van het platform is zoveel mogelijk bijbels onderwijs voor christenen wereldwijd, gratis toegankelijk voor zowel zoekers als verdiepers.

The culture clash

There is light and dark, good and evil. How does the Bible look at topics such as prostitution, abortion, active termination of life? This is what the Culture Clash is all about. What is not going well in the world and what can we as Christians do? Jonathan van Maren (Canada) joins us.

About Christian Media Guide

Christian Media Guide is a new media platform that showcases biblical education worldwide. It is part of the Christian Guides Sites. The goal of the platform is as much biblical education as possible for Christians worldwide, accessible free of charge for both seekers and deepeners.