• Bijbelse onderwerpen met Christian Tan en Martin Koornstra
  • 12 - 18 december 2021
  • Conferentie
  • Zelhem

English Below

Bijbelse onderwerpen met Christian Tan en Martin Koornstra

Deze conferentie wordt georganiseerd voor Chirstianmedia.guide. Het gaat over bijbelse onderwerpen zoals de doop, opnieuw geboren worden, het werk van de Heilige Geest en nog veel meer. De sprekers zijn Christian Tan, Martin Koornstra, Wilkin van de Kamp en Matthew Helland. Inschrijven is binnenkort mogelijk.

Over Christian Media Guide

Christian Media Guide is een nieuw mediaplatform waar wereldwijd bijbels onderwijs op te zien is. Het is onderdeel van de Christian Guides Sites. Het doel van het platform is zoveel mogelijk bijbels onderwijs voor christenen wereldwijd, gratis toegankelijk voor zowel zoekers als verdiepers.

 

Biblical Topics with Christian Tan and Martin Koornstra

This conference is organized for Christianmedia.guide. It covers biblical topics such as baptism, being born again, the work of the Holy Spirit and much more. The speakers are Christian Tan, Martin Koornstra, Wilkin van de Kamp and Matthew Helland.

About Christian Media Guide

Christian Media Guide is a new media platform that showcases biblical education worldwide. It is part of the Christian Guides Sites. The goal of the platform is as much biblical education as possible for Christians worldwide, accessible free of charge for both seekers and deepeners.